Usluge koje nudimo

Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja tijekom kojeg prevoditelj pomoću slušalica sluša izlaganje govornika u zvučno izoliranoj kabini i gotovo istodobno sudionicima konferencije prevodi njegov govor preko mikrofona. U kabini uvijek prevode dva simultana prevoditelja koji se međusobno izmjenjuju. Za ovu vrstu usmenog prevođenja potrebno je osigurati odgovarajuću tehničku opremu (kabine za prevoditelje, mikrofone, prijemnike). Također, prevoditeljima je potrebno unaprijed dostaviti materijale za pripremu da bi mogli što kvalitetnije odraditi svoj posao.

Konsekutivno prevođenje podrazumijeva vrstu usmenog prevođenja tijekom kojeg prevoditelj sluša govornika i vodi bilješke. Konsekutivno se prevodi bez korištenja opreme za simultano prevođenje, a prevoditelj prevodi pomoću svojih bilješki pojedine cjeline izvornog govora na ciljni jezik tijekom govornikovih stanki. Budući da se prevođenje ne odvija istodobno s govornikom, zahtijeva dvostruko više vremena nego simultano prevođenje. 

Chuchotage (šaptano prevođenje) je usmeno prevođenje tijekom kojeg se također ne koristi tehnička oprema jer prevoditelj sjedi u dvorani i šapućući simultano prevodi govor ili izlaganje govornika najviše dvojici sudionika.

Neovjereni prijevod je prijenos teksta s izvornog na ciljni jezik u pisanome obliku za koji nije potrebna ovjera sudskog tumača.

Ovjereni prijevod je prijevod koji izdaje sudski tumač. Sudski tumač prevodi osobne dokumenate i isprave, potvrde, uvjerenja,  svjedodžbe i drugu dokumentaciju iz područja prava, financija, medicine i sl. te svojim pečatom ovjerava istovjetnost prevedenog teksta s izvornikom.